Medelhavsväxter i Skandinavien (Swedish)

RSS
Medelhavsväxter i Skandinavien (Swedish)

Medelhavsväxter har blivit otroligt populärt i Skandinavien och framförallt i stora delar av Sverige. Vi kommer nu hjälpa till att förenkla en del för er, när det gäller goda tips och skötselråd, just för att ni ska lyckas med era kära Medelhavsväxter.

Vi känner väl till Skandinaviens klimat och de klassiska fyra årstiderna. Aktuellt klimat varierar en hel del från år till år, då vi exempelvis under denna vår/sommar (2018) hade rena "medelhavsklimatet" i stora delar av Sverige och övriga Skandinavien. Dessa växter trivs ju som "fisken i vattnet" när även norra Europa bjuds på detta fantastiska väder, med mycket sol och varma temperaturer. Under vår, sommar och en bit in på hösten, är det väldigt enkelt att sköta om sina medelhavsväxter, oavsett vad det är för typ av växter. Citrus, palmer, olivträd och övriga fruktträd trivs i ett härligt soligt klimat och Sverige får som regel väldigt optimala temperaturer under sommarmånaderna, det vill säga: inte för varmt och inte för kallt. Temperaturer på mellan 22-30 grader skapar en bra och jämn tillväxt hos de flesta växter. Viktigt att tänka på är, att under våren inte hastigt bara ställa ut sina växter rakt i en stark/brännande vårsol, som övervintrat skyddat i ett mörkt nordiskt klimat.

Växter har en enorm anpassnings/aklimatiseringsförmåga, men de behöver tid på sig till detta. Under vår och sommarperioden så har Skandinavien ett starkt naturligt ljus, med långa ljusa dagar/kvällar, medans det är precis tvärtom under vinterhalvåret, med mycket svagt ljus och korta dagar. Därför blir kontrasten enorm och chocken stor för växter som fått tillbringa ett antal månader med svagt naturligt ljus, för att sedan snabbt placeras ut på exempelvis en solig söder-terrass när våren gör entré. Risken för bladbränning och "stress" på växterna är överhängande. De flesta växter har förmågan att producera fram sin egna "solskyddsfaktor" som ger skydd för stark sol, men de behöver som sagt tid för detta och att man låter växterna få vänja sig vid det naturliga solljuset igen. lägg en skuggväv/ljus gardin över bladverket 2-3 veckor, alternativt placera växten under en tid i ett läge där den endast får tillgång till förmiddagssol, eller kvällssol (halvskugga). På detta sätt så hinner växterna vänja sig och aklimatiseras tillbaka in i den ljusa vår/sommarperioden. Har man växthus med enkelglas, så rekommenderas att man sätter upp en skuggväv i växthuset under våren, för att inte riskera bladbränning. Vid just bladbränning, så torkar befintliga blad och trädet släpper därefter dessa. Nya blad kommer omgående att bildas och de blir per automatik aklimatiserade mot solljuset, men bäst är ändå att undvika bladbränning i största grad.

Under vår, sommar och första delen av hösten, så är det väldigt viktigt att förse sina växter med en bra näring löpande. Vi rekommenderar att man startar upp med detta i början av April, för att sedan fortsätta ge näring fram till slutet av Oktober ca. Viktiga näringsämnen för merparten av medelhavsväxter (framförallt citrus och palmer) är järn och zink, därför rekommenderar vi alltid en bra och effektiv citrusnäring (gärna Citrus Focus från tillverkaren Growth Technology, som är helt organisk). En bra näring hjälper växterna med både fruktsättning och stark tillväxt, friska och välmående växter helt enkelt. Vattning sker regelbundet under vår/sommarperiod, då växter omsätter rikligt med vatten under denna period, då tillväxt och eventuell fruktsättning är som störst. Citrus, palmer, fruktträd och övriga medelhavsväxter är riktiga "soldyrkare", så erbjud alltid dessa växter så mycket sol som det bara går. 

Senhöst/Vintertid: Nu kommer vi till den ordentliga "utmaningen" och till/inför själva övervintringen av dessa växter. Det finns flera olika sätt att ta sig igenom Skandinaviens mörka och många gånger så kalla vinterhalvår på, när det gäller förvaring/skötsel av sina växter. Det är olika förutsättningar för olika växter och det råder stor skillnad på exempelvis ett citronträd, kontra ett fikonträd.

Om vi börjar med citrus, som oftast är en lite "större utmaning" att övervintra:

Citrus (citron, apelsin, mandarin, lime, kumquat, kalamondin, med mera)

Citrus är "vintergröna", det vill säga att de behåller det mesta av sitt bladverk på även under vintertid, till skillnad från många andra fruktträd, som är naturligt bladfällande både i Skandinavien och nere i södra Europa. Att citrus kan fälla lite blad under den mer mörka och svalare vinterperioden, ja det är helt normalt, men de ska absolut inte släppa hela sitt bladverk, för det är ett tydligt tecken på "stress" och att de inte trivs med sin tillvaro. Det sämsta man kan göra, är att placera dessa växter i en varm och torr inomhusmiljö, exempelvis ovanför ett varmt element i vardagsrummet. Det är som att ta ett hårt "strupgrepp" på växterna, då de utsätts för en varm temperatur, utan tillräcklig ventilation/syre och framförallt på tok för dåligt naturligt ljus, under Skandinaviens mörka vinterhalvår. Temperatur och ljus är två viktiga faktorer som MÅSTE gå "hand i hand", det vill säga: Ju högre/varmare temperatur, desto starkare/intensivare ljus, i form av energi krävs, för att kompensera upp den varma tillväxttemperaturen. När växter står i en varm miljö, så vill de växa och utvecklas, men utan tillräckligt ljus, så får de "motorstopp" och blir ordentligt försvagade i grundstammen. I varmare temperaturer så är det också omöjligt för växten att kunna få sin välbehövliga viloperiod, för att därmed samla styrka till nästkommande säsong. Citrus bör därför förvaras i en sval temperatur, men EJ utsättas för minusgrader, för då kommer de få en akut köldreaktion i bladverket, som sedermera torkar och fälls. Även om citrus överlever kortare perioder av minusgrader, så slås de tillbaka rejält och kan ta en hel del skada av kylan. Temperatur på ca 4-12 grader och gärna med extra växtbelysning, är att föredra för citrus under vintertid.

Vattning ska man alltid vara försiktig med under svala temperaturer och under själva vintervilan. Växter omsätter väldigt lite vatten under vintertid/viloperiod, kontra den starka tillväxtperioden under sommarhalvåret. Att vattna för mycket under viloperioden, är direkt en stor fara och många växter dör pga av just för mycket bevattning under vinterperioden. Bäst är att bevattna direkt på fatet, det vill säga att ej vattna ovanifrån ner i jorden. Givetvis bör det vara hål i krukans botten, med tanke på syre åt rotsystemet och möjlighet till avdränering av överblivet vatten. Genom bevattning på fatet, så kan växterna i sin egen takt omsätta den mängd vatten de behöver, men ändå stå i torr jord i krukan. Man ser också väldigt lätt hur mycket vatten växterna omsätter, vilket gör det lättare att veta hur mycket eller hur lite man ska vattna. Observera att växterna givetvis inte ska stå konstant med vattenfyllt fat, under just vinterperioden/viloperioden.

 Vi får också många frågor gällande pågående fruktsättning och frukt som inte hunnit mogna, som sitter kvar på citrusträdet inför själva övervintringen. Om din citrus har mycket frukt på gång, men att det närmar sig övervintring, så rekommenderar vi att man gallrar bort/avlägsnar en del av den omogna frukten, framförallt de fruktkart som är mindre i storlek i förhållande till de andra karten. Detta för att trädet ska kunna få tillgång till sin viloperiod, utan att ha mängder av fruktkart på sig, som kostar mycket näring och energi/kraft. Den frukt som ni låter sitta kvar, kommer fortsätta att utvecklas och därmed mogna under kommande tillväxtperiod (vår/sommar).

Fruktträd: Fikonträd, granatäpple, druvsstockar, persika, nektarin, aprikos, mandel

Nu kommer vi till växter som är betydligt lättare att övervintra, då samtliga av dessa sorter tål både minusgrader och även är naturligt bladfällande, vilket medför att de faktiskt kan förvaras mörkt, under förutsättning att de förvaras kallt/mycket svalt. Bladfällande träd och druvstockar, som man klipper årsrankorna på under vintertid, är per automatik mer köldhärdiga och lättare att aklimatisera in i en Skandinavisk miljö. Som vi sagt, så är just bladfällande växter inte i samma behov av ljus, efter att dom fällt sitt bladverk och påbörjat sin viloperiod, vilket medför att de kan förvaras utan extra belysning i exempelvis kallgarage, förråd, eller liknande. Men det är alltid bäst och mest optimalt om även dessa typer av växter kan få tillgång till naturligt ljus i en sval/kall miljö under vinterperioden. Om växter förvarats både kallt och mörkt, så går de ner i en djupare "vintersömn", än de växter som får tillgång till naturligt ljus, som sedan medför att det tar längre tid på våren för att dessa växter ska "komma igång" igen efter sin djupa vintervila och tillväxtperiod/säsong blir därför kortare.

Det finns sorter av persika, aprikos, fikon och druvor som drivs upp/odlas i kallare klimatzoner och en mer "nordisk" miljö, såsom exempelvis "bornholms"-fikon, "brown turkey"-fikon, persika av sorterna "riga", "frost" och "avalon pride", sedan en mängd druvsorter (himrod, vanessa, zilga, luis, med flera). Samtliga av dessa växter klarar friland i framförallt skyddat läge i Skandinaviens lägre växtzoner, men de sorter som vi har och odlar upp här nere i Spanien, härstammar från ett naturligt medelhavsklimat, men är trots allt betydligt starkare mot kyla än vad många vet/tror. Vi har gjort tester under en 2 års period uppe i södra Sverige och även Stockholms/Södertälje-regionen, med att plantera bland annat aprikosträd och persikoträd helt oskyddat på friland, med gott resultat och utan skador på dessa träd. Men vi vill ändå alltid rekommendera "sunt förnuft" och att ju mer man engagerar sig och skapar bra förutsättningar för sina växter, desto bättre lyckas man helt enkelt. Det handlar om ett eget intresse och engagemang när vi pratar om särskilt dessa växter, som härstammar från en helt annan miljö och ett varmare klimat.

Det är en stor skillnad på att vinterförvara/skydda sina växter på friland, kontra i exempelvis kallväxthus, eller en inglasad altan/balkong. I ett kallväxthus, eller inglasning med enkelglas och utan uppvärmning, så får man periodvis in minusgrader under framförallt perioden Jan-Mars, men en väldigt avgörande faktor är att växterna står skyddat från kall väta och kalla vindar, vilket underlättar enormt mycket och gör stor skillnad.

Olivträd: Detta klassiska träd är väldigt populära och omtyckta.

Det många inte känner till, är att just olivträd utan problem kan förvaras på minusgrader periodvis och dessutom rätt många minusgrader (ner mot 15-18 minus under kortare perioder) under förutsättning att träden är friska och i gott skick. Olivträd är däremot väldigt ljuskrävande och kräver ett bra naturligt solljus, alternativt minst en kraftfull effektiv växtbelysning, så fort de står i varmare temperaturer. Därför är det extra viktigt att på bästa sätt vinterförvara olivträd kallt, alternativt mycket svalt (optimalt är några minusgrader, upp till ca 5 plusgrader). I kall temperatur blir nämligen inte olivträd lika ljuskrävande och går ner i sin viloperiod, bladfällningen (som ej är naturlig på olivträd) uteblir då också vanligtvis och de får en bättre blomning under tidig vår.

Det finns även en del som väljer att plantera större olivträd på friland i zon 1-2 och med engagemang och vissa hjälpmedel, så är detta faktiskt fullt möjligt även i en skandinavisk miljö. Generellt så kan vi säga att det i väldigt många fall inte är själva kylan som är problemet för mycket av dessa växter, utan vätan och vinden (nordliga vindar). Just vätan, i kombination med låg tillväxt och Skandinaviens vinterperiod, är den största dödsorsaken till mycket av dessa växter, de ruttnar helt enkelt.

Palmer: Just palmer av olika slag, ger en härlig varm "rivierakänsla" i din trädgård eller terrass

Området palmer är populärare än någonsin och det finns ett antal trädgårdar runtom i Skandinavien, där vissa typer av palmer till och med står nedgrävda på friland. Med lite pyssel och engagemang, så klarar alltså framförallt den klassiska "väderkvarnspalmen" (Trachycarpus Fortunei & Trachycarpus Wagnerianus) och "Europeisk dvärgpalm" (Chamaerops Humilis) att stå på friland i de lägre växtzonerna, men då genom vintertäckning och i vissa fall även med hjälp av värmekabel. Det finns alltså palmer som klarar ner mot ca 20-25 minusgrader, men under förutsättning att de kan stå torrt (i skydd från väta framförallt ovanifrån) och i ett vindskyddat läge.

Det är trots allt mest vanligt att man förvarar sina palmer i lämpade krukor, för att sedan vinterförvara i exempelvis inglasad altan/balkong, växthus/kallväxthus, alternativt svalt/kallt garage, men i det sistnämda alternativet (garage), så bör man kompensera det oftast så dåliga ljusinsläppet med extra växtbelysning för palmer. Det finns som sagt enormt många olika arter och sorter av palmer runtom i världen och det är faktiskt bara den "Europeiska dvärgspalmen" Chamaerops Humilis som har sitt ursprung på den Europeiska kontinenten, övriga palmer härstammar från början från andra kontinenter.

 De mest populära palmerna på marknaden och som kunder oftast införskaffar är:

Previous Post Next Post

 • Asejar Viveros
Comments 1
 • Mikael Liljeström
  Mikael Liljeström

  Då Grekland ju hör till Europa, har vi två vildväxande palmarter i vår del av världen . Chamaerops humilis och den kretensiska dadelpalmen, Phoenix Theophrasti.
  . “Den har en mycket begränsad spridning till ett fåtal platser på Kreta, i södra Grekland och på halvöarna Datça och Bodrum i Muğla provinsen i sydvästra Turkiet. Phoenix theophrastii finns som Europas enda palmskog, i Vai, en strand i prefekturen Lasithi i östra Kreta.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kretensk_dadelpalm
  Jag har själv hälsat på den i Vai, och tagit frön tll Sveige av den, för c 30 år sedan
  På http://www.euforgen.org/species/phoenix-theophrasti/
  hävdar man att det finns en tredje ursprungligt palmart i Europa: Det är nog den spanska
  dadelpalmen, Phoenix iberica, som avses.

Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields